Balo The Rock UNDER.
Kích thước: 58x28x28 cm
Đang sale 20% cho anh em nhé!
Đeo hay khoác sau lưng đều đẹp.